تبلیغات
عشّاق الحسن ( پیروان ولایت ) - افتخار میکنم ایرانی هستم تحلیل آمار سایت و وبلاگ

عشّاق الحسن ( پیروان ولایت )
 
قم المقدسه
افتخار میکنم ایرانی هستم . . .
هیچگاه زن ایرانی در طول تاریخ تنش را به دیگران نشان نداده است . . .
افتخار میکنم که در تخت جمشید یا نقش های بیستون صورت زن نمیبینیم . . .

افتخار میکنم که زن در شاهنامه افتخارش این است که تنش را حتی آفتاب هم ندیده است:

منیژه منم دخت افراسیاب/ برهنه ندیده تنم آفتاب


حکیم فرزانه توس حتى دختران تورانیان ـ دشمنان ایران ـ را نیز «پوشیده روى» مى خواند.

همه دخت توران پوشیده روى
همه سرو بالا همه مشک بوى

پس تو که اینگونه در مقابل مقبره کوروش دست به بالا گرفته ای ایرانی نیستی . . .نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 بهمن 1392 توسط سید